Thank you for your patience while we retrieve your images.
Bilderna i denna mapp är anpassade för att beskäras t.ex. till instagramstorlek (612*612).

Bilder från FN-förbundets kongress i Göteborg 13-14 juni 2015. Får användas fritt av medlemmar, distrikt, föreningar och Svenska FN-förbundet. Ange namn på fotograf vid publicering, Jesper Prytz.
fnkongress2015fnkongress2015fnkongress2015fnkongress2015fnkongress2015fnkongress2015fnkongress2015fnkongress2015fnkongress2015fnkongress2015fnkongress2015