Thank you for your patience while we retrieve your images.
FN-förbundets kongress i Göteborg, Sverige, 13-14 juni 2015. Större storlek på bilderna. Ytterligare större bilder kan erhållas från fotografen.

Bilder från FN-förbundets kongress i Göteborg 13-14 juni 2015. Får användas fritt av medlemmar, distrikt, föreningar och Svenska FN-förbundet. Ange namn på fotograf vid publicering, Jesper Prytz.
fnkongress2015fnkongress2015